Najnowsze komentarze
 
2013-06-30 07:51
Kredyt-bez-BIK-u do wpisu:
Ile może trwać kontrola w firmie?
Szczególna pokrycia czy naprawdę potrzebujesz? Czy naprawdę potrzebujesz zgryzienia-up,[...]
 
2013-04-02 06:38
kredytowy_doradca do wpisu:
Opłata za zmianę wpisu w KRS. Jaki rachunek bankowy?
Konta bankowe są podane na stronach www sądów.
 
2011-09-07 10:42
inserwis1 do wpisu:
Jak ustalić czy mieć kasę fiskalną?
Dobry, praktyczny post. Oby więcej takich


O mnie


Kategorie Bloga
 
Ogólne
 
rachunek

Rachunek

2011-10-06 18:13
 Oceń wpis
   

Może się zdarzyć, że chcesz zmienić dane opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dotyczące Twojej spółki. Znalezienie właściwego numeru rachunku bankowego dla tej operacji, graniczy z cudem. Sprawdź, na jaki numer rachunku bankowego wpłacić pieniądze za zmianę wpisu w KRS.

Zmiana danych dotyczących podmiotu gospodarczego, np. spółki z o.o. objętych obowiązkiem wpisu do KRS podlega obowiązkowej aktualizacji w terminie 7 dni od zaistnienia takiej zmiany. Inaczej sąd rejestrowy może ukarać osoby odpowiedzialne w spółce (zarząd) karą grzywny za niezrealizowanie tego obowiązku. Dodatkowo karę grzywny może nakładać wielokrotnie. Najpierw jednak po upływie 7-dniowego terminu wzywa podmiot do aktualizacji.

Zmiana danych w KRS powoduje naturalnie obowiązek jej opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tak jak przy rejestracji podmiotu zarówno samo dokonanie wpisu, jak i jego zmiana powoduje obowiązek wniesienia opłaty. Obecnie opłata za zmianę wynosi 400 zł, a opłata za publikację zmiany - 250 zł.

Kwotę 400 zł wpłacasz na rachunek bankowy sądu rejonowego, w którym dokonałeś wpisu swojej spółki z o.o. Numer rachunku sądu znaleźć jest łatwo. Powstaje jednak problem, na jakie konto przelać tę drugą kwotę, za opublikowanie wpisu w MSiG.

Na stornie internetowej MSiG znajduje się numer konta dla Monitora Sądowego i Gospodarczego właściwy dla Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz informacja, że nie jest to rachunek na który wnosi się opłaty za wpis do KRS. Informacja ta jest o tyle nieprecyzyjna, że nie wiadomo czy na tenże podany rachunek wnosi się opłaty za  p u b l i k a c j ę  wpisu (jego zmiany) w Monitorze.

Nigdzie, ale to nigdzie nie znajdziesz informacji o numerze konta bankowego, na który należy wpłacić pieniądze za publikację wpisu. Jeśli wniesiesz opłatę na niewłaściwe konto, sąd zwróci Ci wniosek o zmianę wpisu, co czasem zupełnie może skomplikować prowadzenie działalności, bowiem zawsze trzeba mieć pod ręką aktualny wyciąg z KRS.

Tagi: konto bankowe, KRS, opłata, zmiana wpisu, rejestr przedsiębiorców, aktualizacja danych